Klinik Sa-Pied

MEDLEM AF FORENEDE DANSKE ZONETERAPEUTER (FDZ)

Håndtering af persondata på Klinik Sa-Pied

Jf. Persondataloven opbevares persondata i aflåst skab og makuleres 5 år efter sidste behandling.

Du kan til enhver tid bede om at få alle dine data slettet.

Du vil på klinikken blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring.

Klinik Sa-Pied samarbejder med Sygeforsikringen Danmark, Sproom og din sundhedsforsikring.